Felsefelogos
Yazar(lar):Taner Yelkenci, Alexandra Matheron, Savaş Ergül, Manfred Walther, Abdurrahman Aydın, Sevinç Türkmen, Yirmiyahu Yovel


Konu: Spinoza
Sayı: 40
Dil: Türkçe
Dizi Adı: Felsefe Dergisi
Katkıda Bulunan(lar): Sinan Özbek
Basım Tarihi: 1.03.2011
Basım Sayısı: 1 Basım
Sayfa Sayısı: 198 Sayfa
Boyutlar: 15 x 24 cm
ISSN: 1309-9175
Fiyatı: 16 TL

Felsefe Logos’un bu sayısı “Spinoza” adını taşıyor. Kitapta, Yirmiyahu Yovel
”Sapkın ve Yasaklı”, Reyda Ergün
“Spinoza’nın Bir Bedeni Vardı”, Savaş Ergül “Hobbes ve Spinoza: Siyasetin Yerini
Belirlemeye dair İki Girişim ”, Manfred Walther “Carl Schmitt Baruch Spinoza’ya Karşı
ya da Siyasal Teolojinin Sonu Üzerine”, Taner Yelkenci
“Din ve Devlet Benecdictus de Spinoza’nın Politik Teoloji Eeleştirisi” ,
Alexandra Matheron “Spinoza’ya göre Devlet, Spinozacı Anlamda Bir Birey midir?”,
Abdurrahman Aydın“Spinozacı Konum: Eskiden Yeniye Parçalı Süreklilik”, Özge Akarsu
“Bütün Olmak Parça Olmaktır: Le Guin’in Mülksüzleri ve Spinoza”, Tamer Yıldırım
 “Feuerbach’a Etkileri Bağlamında Spinoza ve Pantaizm”, Emin Çelebi“Spinoza’da Tanrı ve İnsan Bağlamında Özgürlük Problemi”, Ekrem Ekici “Tanrısal Nesnellikten Tutkuların Toplumuna:
Spinoza’nın Doğal Hak Kuramına Genel Bakış”, Sevinç Türkmen “Ekoloji ve Spinoza”,
 Emre Koyuncu“Bir Soru:Spinozacı Kimdir” konulularını ele aldı.