Felsefelogos
Yazar(lar):Sinan Özbek, Yasin Ceylan, Alex Demirovic, Utku Özmakas, Bora Erdağı, Hakan Çörekçioğlu, Abamüslim Akdemir, Taner Yelkenci


Konu: Dayanışma
Sayı: 41
Dil: Türkçe
Dizi Adı: Felsefe Dergisi
Katkıda Bulunan(lar): Sinan Özbek
Basım Tarihi: 1.07.2011
Basım Sayısı: 1 Basım
Sayfa Sayısı: 246 Sayfa
Boyutlar: 15 x 24 cm
ISSN: 1309-9175
Fiyatı: 19 TL

Felsefe Logos’un bu sayısı “Dayanışma” adını taşıyor. Kitapta, Sinan Özbek “4,25,500: daha fazla komin daha fazla tekel” Yasin Ceylan, “Dayanışmanın İdeal Değeri” Alex Demirovic “Özgürlük, Eşitlik, Dayanışma” Erol Kuyurtar “Dayanışmanın Kapsamına Hayvanları Dahil Etmek” Zerrin Kurtoğlu “ Siyasal Bir Kapasite Olarak Asabiye (Dayanışma) Doğan Barış Kılınç “Görünüşte Bir Dayanışma Biçimi Olarak Hayırseverlik” Seda Ersal “İslam Siyasal Teolojisinde İtaat Üreten Bir Kavram Olarak Dayanışma” Özgür Soysal “Dayanışmanın Zemini Olarak Uyuşmazlık” Utku Özmakas “ Dayanışma: Şeffaf Öznellikten Kurtulma” Bora Erdağı “Felsefi bir El Yıkama Olarak Vicdan” Hakan Çörekçioğlu “Zamyatin’i ve Biz’i Okumak: Kültür ve Doğa Geriliminden Geleceğe Bakış” Metin Çolak “Georg Lukacs’ı Yeniden Okumak” 
Arjun Appadurai “Umut ve Demokrasi” Abamüslim Akdemir “Sosyal Adaletsizliğe Karşı Düşsel Başkaldırı: Ütopyalar Ruhi Demiray “Rousseau’nun Hobbes’e itirazı: Adalet ve Faydanın Birliği” Muttalip Özcan “İnsanlaşma, etik ve siyaset: Antik ve Modern” Yıldırım ve Değirmenci “Aslıgibilik(Otantisite):Öyle Olma ve Başkatürlü Olamama İstenci” Taner Yelkenci “Liberalizm ve Demokrasi” Şengün Acar Vanleene “Paul Ricoeur’de Kendilik Bağlamında Anlatısal Kimlik Kavramı” Adviye Erbay “Farabinin Devlet Anlayışı”konulularını ele aldı.