Felsefelogos
Yazar(lar):Sinan Özbek, Hakan Poyraz, Örsan Öymen, Hamdi Bravo, Metin Toprak, Eyüp Erdoğan


Konu: Din ve Devlet
Sayı: 43
Dil: Türkçe
Dizi Adı: Felsefe Dergisi
Katkıda Bulunan(lar): Sinan Özbek/Genel Yayın Yönetmeni
Basım Tarihi: 1.01.2012
Basım Sayısı: 1 Basım
Sayfa Sayısı: 152 Sayfa
Boyutlar: 15x24 cm
ISSN: 1309-9175
Fiyatı: 16 TL

 

Felsefe Logos’un bu sayısı “Din ve Devlet” adını taşıyor. Kitapta, Sinan Özbek “Din Halkın Afyonudur: Marx Aslında Ne Diyor”, Hamdi Bravo “Nietzsche’de Güç İstencinin Görünümü 
 
Olarak Din”,
Örsan Öymen “Hume’ün Agnotizmi ve Nietzche’nin Ataizmi üzerine” Hakan Poyraz “ Tanrı Tasavvuru Ve Politik Tercihler”, Eyüp Erdoğan “Üç Devirde Üç Şehirde Aydınlanma Çabası Ve 
 
Din Engeli”,
Metin Toprak “Ernst Bloch’un Felsefesinde İdeoloji, Ütopya , Sanat ve Din Arasındaki İlişki” 
Mustafa Yıldız” Farabi’de Felsefe, Din ve Devlet İlişkisi”, Utku Özmakas “Failsiz Sahiplik: 
Müslüman Kız Kardeşler”, Abdurrahman Aydın “Dinden Devlete Din ve Dinden Dine Devlet”,
Seda Esrar “Ortaçağ Suni İslam Siyasal Teolojisinde “Dinin Koruyucusu” Olarak Devlet”,
Talip Karakaya “Teokrasiden Demokrasiye Din ve Devlet İlişkilerinde Egemenlik Sorunu ve
Laiklik”, Jale Karakaş “Bilgi ve İnanç İlişkisi Açısından “Hukuk”a Bakmak”, Gönül Balkır “Din
Devlet İlişkisi ve Hukuk Yansıması”, Adviye Erbay “Siyaset Felsefesi Ve Etik Açısından Neo-
Liberalizm Ve Değerleri”, Işıl Bayar “Fukuyama’da Liberal Devlet ve Din”, Cengiz Mesut 
Tosun “Hobbes ve Rousseau’nun Dine Araçsal Yaklaşımı” konulularını ele aldı.