Felsefelogos
Yazar(lar):Beno Kuryel, Terence Ball, Fehmi Ünsalan, Ralph Colp, Ali Yalçın Göymen, Taner Yelkenci, Doğan Göçmen


Konu: Marksizm ve Evrim
Sayı: 42
Dil: Türkçe
Dizi Adı: Felsefe Dergisi
Katkıda Bulunan(lar): Sinan Özbek
Basım Tarihi: 1.11.2011
Basım Sayısı: 1 Basım
Sayfa Sayısı: 164 Sayfa
Boyutlar: 15 x 24 cm
ISSN: 1309-9175
Fiyatı: 16 TL

Felsefe Logos’un bu sayısı “Marksizm ve Evrim” adını taşıyor. Kitapta, Beno Kuryel “Bir Kültür olarak Matematiksel Düşüncenin Evrimi”, Terence Ball “Marx ve Darvin: Yeniden Bir Değerlendirme” Mitchell Aboulafi “Engels, Darvin ve Hegel’in Olumsallık Düşüncesi”, Fehmi Ünsalan “Darwin ve Marx Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme”, Ali Yalçın Göymen”Karl Marx’ın Tarih Anlayışı: Toplumsal Evrim ve Belirlenim Sorunu” Ralph Colp “Karl Marx ve Charles Darwin Arasındaki Temaslar”, Mehmet Cem Kamözüt “Bilimin Normotif alanda Söz Söyleme Olanağı  ve Sosyal Darwinizm”, Tamer Yıldırım “John Desmond Bernal ve (D)evrim üzerine”, Taner Yelkenci “Devlet Mantığı”, Doğan Göçmen “Immanuel Kant’ın Güzellik ve Yücelik Duygusu üzerine Gözlemler’i”, Bora Erdağı-Taner Yelkenci “Uluğ Nutku:Logos’un Peşinde Sarhoş Gemi” konularını ele aldı…