Felsefelogos - Başkaldırı
Yazar(lar):Kollektif


Konu: Başkaldırı
Sayı: 39
Dil: Türkçe
Dizi Adı: Felsefelogos
Katkıda Bulunan(lar): Sinan Özbek
Basım Tarihi: 28.10.2010
Basım Sayısı: 1. Baskı Basım
Sayfa Sayısı: 198 Sayfa
Boyutlar: 15 x 24 cm
ISSN: 1309-9175
Fiyatı: 16 - TL TL

Felsefe Logos’un bu sayısı “Başkaldırı” adını taşıyor. Kitapta, Sinan Özbek ”Milli Marş, anadili ve entarnasyonal”, M. Hanifi Macit “Otoritenin reddi: max stirner ve egoist bir başkaldırı”, Mehmet Şiray “Edebiyat ve Felsefe: antonin artaud ve George bataille’da başkaldırının temsili ”, Metin Becermen “Muhalefet ve direniş”, Onur Kartal “Post- yapısalcılığının mirasından yeni bir başkaldırı fikrinin doğuşu:çokluk” , Özlem Duva Kaya “Hannah arendt’te bir sorumluluk meselesi olarak sivil itaatsizlik”, Mehmet Ali Uysal “Bir sanat yapıtı olabilir mi”, Ezgi E. Çelik “Sömürgeciliğe karşı bir başkaldırı örneği olarak Latin Amerika”, Füsun Kökalan Çımrın “Sosyal bir hareketin kavramsallaştırılması”, Can Başkent “Vicdani reddin politikasına ve pratiğine dair formel bir değini”, Savaş Ergül “Suçlu bir kuramsal girişim ve althusser’in yalnızlığı”, Şahabettin Yalçın “Kant’ta ampirik ben bilinci”, Hubert L. Dreyfus “Varlık ve iktidar: heidegger ve foucault”, John McSweeney “İsyan etmek boşuna mıdır: geç dönem foucault’da politik tinsellikten parrhesia’ya” konulularını ele aldı.