Felsefelogos Sayı 52 - Rosa Luxemburg
Yazar(lar):Engin Delice, Helmut Dahmer, Michael Kratke, Paul Le Blanc, Peter Hudis, Sinan Özbek


Konu: Rose Luxemburg
Sayı: 52
Dil: Türkçe
Dizi Adı: Rose Luxemburg
Katkıda Bulunan(lar): Sinan Özbek
Basım Tarihi: 1.04.2014
Basım Sayısı: 1 Basım
Sayfa Sayısı: 224 Sayfa
Boyutlar: 15 x 24 cm cm
ISSN: 2789785987017
Fiyatı: 20 TL

Sinan Özbek - Rosa Luxmburg ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı 

Michael Kratke - Rosa Luxmburg'un emperyalizm çözümlemesi ve poliik ekoekonomi eleştirisine katkısı

Helmur Dahmer - Rosa Luxmburg ve Troçki'nin rus devrimi üzerine düşünceleri

Peter Hudis - Sermayenin uzamsal belirleniminin diyalektiği:Rosa Luxmburg'un sermaye birikiminin yeniden düşünülmesi

PaulLe Blanc - Günümüzde Rosa Luxmburg: Sermaye birikimi karşısında reform ve devrim hareketleri